Höständringsbudget för 2018

Proposition 2018/19:2

Regeringens proposition

2018/19:2

Höständringsbudget för 2018

Regeringens proposition

2018/19:2

Höständringsbudget för 2018

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 november 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2018.

P R O P . 2 0 18 / 1 9: 2

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...............................................................................................................

6

1

Förslag till riksdagsbeslut .......................................................................................

9

2

Inledning ................................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-11-15 Bordlagd: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-11-20 Motionstid slutar: 2018-11-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)