Höständringsbudget för 2019

Proposition 2019/20:2

Regeringens proposition

2019/20:2

Höständringsbudget för 2019

Regeringens proposition

2019/20:2

Höständringsbudget för 2019

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 september 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2019.

P R O P . 2 0 19 / 2 0: 2

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...............................................................................................................

6

1

Förslag till riksdagsbeslut .......................................................................................

9

2

Inledning ................................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-09-18 Bordlagd: 2019-09-18 Hänvisad: 2019-09-19 Motionstid slutar: 2019-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)