Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna

Proposition 2008/09:223

2008/09:223

Brittiska

effektiv

dels

skatter

Requested

parten:

diktion.

tax

egna

original

nor

provide:

portionate

lämna:

svårigheter,

bedömning,

gation;

Requesting

Party;

quested;

upplysningarna:

undersökning,

lysningar

lämnas,

stiftning,

jurisdiktion,

upplysningarna,

to

Agreement;

difficulties;

public)

tions

or

legal

begäran:

eller

punkt

har:

rättsliga

taxpayer.

strative

circumstances.

plikten.

skattskyldige.

anmodande

research;

ments;

Party;

and

cost.

följande:

arbete,

dande

och

measures

preceding

ligger.

OECD.

and

force.

senare.

Contracting
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-16 Bordläggning: 2009-06-16 Hänvisning: 2009-06-17 Motionstid slutar: 2009-09-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)