Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, m.m.

Proposition 2005/06:196

Regeringens proposition 2005/06:196

Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag,

Prop.

m.m.

2005/06:196

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 2006

Göran Persson

Sven-Erik
Österberg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i försäkringsrörelselagen (1982:713). Förslagen innebär att inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag skall kunna ske under motsvarande förutsättningar och på samma sätt som för aktiebolag enligt den nya aktiebolagslagen (2005:551). Förändringarna innebär bl.a. att inlösen kan ske även när majoritetsaktieägaren är en annan fysisk eller juridisk person än ett svenskt försäkringsbolag. Genom ändringarna tillgodoses också
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-28 Bordläggning: 2006-03-28 Hänvisning: 2006-03-29 Motionstid slutar: 2006-04-12
Förslagspunkter (2)