Innehållsvillkor för public service på internet

Proposition 2022/23:83

Regeringens proposition 2022/23:83

Innehållsvillkor för public service på internet

Prop.

2022/23:83

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2023

Ulf Kristersson

Parisa Liljestrand (Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att radio- och
tv-lagen
(2010:696) ändras så att regeringen får möjlighet att besluta om villkor för public
service-företagens
sändningar och tillhandahållanden av ljudradio- och
tv-program
genom tråd. Det betyder att villkor kan ställas upp för radio- och
tv-program
som sänds eller tillhandahålls av företagen på bland annat internet.

Villkoren föreslås få avse opartiskhet och saklighet, genmälen, beriktiganden samt reklam, andra annonser, sponsring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2023-03-21 Bordlagd: 2023-03-21 Hänvisad: 2023-03-22 Motionstid slutar: 2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)