Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

Proposition 1994/95:164

Regeringens proposition

1994/95:164

Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

Prop.

1994/95:164

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 februari 1995

Ingvar Carlsson

Carl Tham

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen anser att utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män har

gått alltför långsamt inom utbildningsområdet. I denna proposition föreslås

därför åtgärder för att påskynda utvecklingen på såväl kort som lång sikt.

Åtgärderna sätts in för att förstärka de jämställdhetsinsatser som görs av

kommunerna, universiteteten och högskolorna. Hos dessa ligger ansvaret för att

jämställdhet uppnås. Förslagen innebär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-02-23 Bordläggning: 1995-02-23 Hänvisning: 1995-02-24 Motionstid slutar: 1995-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (16)