Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten

Proposition 2020/21:44

Regeringens proposition 2020/21:44

Kompletterande bestämmelser med anledning av Prop.

den nya
EU-förordningen
om spritdrycker och 2020/21:44 EU:s tillträde till Genèveakten

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 oktober 2020

Stefan Löfven

Jennie Nilsson (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel anpassas med anledning av en ny
EU-förordning
om spritdrycker. Hänvisningar i dessa lagar till den nu gällande
EU-förordningen
om spritdrycker föreslås ändras så att lagarna i stället kompletterar den nya
EU-förordningen.

Vidare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-28 Bordlagd: 2020-11-03 Hänvisad: 2020-11-04 Motionstid slutar: 2020-11-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)