Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

Proposition 2019/20:139

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

Regeringens proposition 2019/20:139

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om godkännande av och

2019/20:139

marknadskontroll över motorfordon

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 april 2020

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag på de ändringar av svensk lag som är nödvändiga för att lagstiftningen ska anpassas till EU:s nya ramförordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

1

Prop. 2019/20:139 Innehållsförteckning

1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-07 Bordlagd: 2020-04-07 Hänvisad: 2020-04-08 Motionstid slutar: 2020-04-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)