Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Proposition 2019/20:193

Regeringens proposition 2019/20:193

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om utländska direktinvesteringar

2019/20:193

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 juli 2020

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en ny lag med vissa kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen.

Enligt
EU-förordningen
ska varje medlemsstat inrätta en kontaktpunkt för genomförandet av förordningen. Lagen innehåller bestämmelser om att den myndighet som regeringen bestämmer ska vara kontaktpunkt enligt förordningen och att kontaktpunkten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-07-07 Bordlagd: 2020-08-20 Hänvisad: 2020-08-27 Motionstid slutar: 2020-09-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.