Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Proposition 2020/21:206

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Regeringens proposition 2020/21:206

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om gräsrotsfinansiering

2020/21:206

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 juni 2021

Stefan Löfven

Åsa Lindhagen (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Gräsrotsfinansiering kan beskrivas som en metod för att finansiera projekt, där mindre belopp samlas in från ett större antal personer. EU:s förordning om gräsrotsfinansiering syftar till att främja gränsöverskridande finansi- ering av företag genom gräsrotsfinansieringstjänster. Den fastställer enhet- liga krav för tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, för organi- sation, auktorisation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-06-07 Bordlagd: 2021-06-07 Hänvisad: 2021-06-08 Motionstid slutar: 2021-06-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)