Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Proposition 2018/19:26

Regeringens proposition 2018/19:26

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

geoblockeringsförordning

2018/19:26

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 december 2018

Stefan Löfven

Isabella Lövin (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om att näringsidkare som bryter mot förordningen ska åläggas att betala en sanktionsavgift.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

1

Prop. 2018/19:26

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

4

2Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-12-11 Bordlagd: 2018-12-11 Hänvisad: 2018-12-12 Motionstid slutar: 2019-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)