Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

Proposition 2018/19:43

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

Regeringens proposition 2018/19:43

Kompletterande bestämmelser till lagen om

Prop.

tobak och liknande produkter

2018/19:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 februari 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska styckför- packningar med tobaksvaror förses med en unik identitetsmärkning. På så sätt genomförs artikel 15 i det s.k. tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU), se propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:156). Direktivet kompletteras bl.a. av kommissionens genom- förandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-02-13 Bordlagd: 2019-02-13 Hänvisad: 2019-02-14 Motionstid slutar: 2019-02-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)