Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Proposition 2016/17:6

Regeringens proposition 2016/17:6

Kompletteringar till EU:s förordning om

Prop.

europeiska politiska partier och europeiska

2016/17:6

politiska stiftelser

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 september 2016

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Under hösten 2014 antogs EU:s förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Genom förordningen införs två nya europeiska associationsformer för politiskt arbete på
EU-nivå:
europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

Regeringen föreslår att europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska jämställas med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-09-20 Bordlagd: 2016-09-20 Hänvisad: 2016-09-21 Motionstid slutar: 2016-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)