Kung!. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 313

Proposition 1918:313

Kung!. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 313.

67

Nr 313.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående

åtgärder för utjämning av sjukvårdskostnaderna å landsbygden;

given Stockholms slott den 19 april 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

att till bidrag för lindring i mindre bemedlade patienters å landsbygden

sjukvårdskostnader å extra stat för år 1919 anvisa ett förslagsanslag

av 230,000 kronor, att användas i huvudsaklig överensstämmelse

med i statsrådsprotokollet angivna grunder.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens

vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all

kungl. nåd och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.