Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 24

Proposition 1918:24 - urtima

- urtima
Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 24.

1

Nr ii.

Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till

lag, innefattande vissa bestämmelser i syfte att begränsa

inom landet tillgängligt kapitals användning för bolagsändamål;

given Stockholms slott den 25 oktober 1918.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet föfda protokoll

vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå

riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag, innefattande vissa

bestämmelser i syfte att begränsa inom landet tillgängligt kapitals

användning för bolagsändamål.

De till ärendet hörande handlingar skola riksdagens vederbörande

utskott tillhandahållas; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all

kungl. nåd och ynnest städse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida