Kungl. Majds nåd. proposition nr 32

Proposition 1918:32 - urtima

- urtima
Kungl. Majds nåd. proposition nr 32.

1

Nr 32.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag

om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökning slag en, lag

om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning,

pension eller livränta, lag om ändrad lydelse av

2 kap. 9 § strafflagen och lag om ändrad lydelse av 30 §

konkurslagen; given Stockholms slott den 8 november 1918.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll

vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå riksdagen

att antaga härvid fogade förslag till lag om ändrad lydelse av 65

och 67 §§ utsökningslagen, lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917

om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida