Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 283

Proposition 1917:283

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 283.

1

Nr 283.

Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande

av medel för beredande av lindring i de mindre bemedlades

levnadsvillkor; given Stockholms slott den 23 april

1917.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

att för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor

i huvudsaklig överensstämmelse med de av chefen för jordbruksdepartementet

i statsrådsprotokollet tillstyrkta grunder å extra stat för år 1918

under nionde huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag, högst, å tolv miljoner

kronor ävensom medgiva, att Kungl. Maj:t må därav låta under år

1917 av tillgängliga medel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida