Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 459

Proposition 1918:459

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 459.

1

Nr 459.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till

ny inkomstberäkning för 1918 års tillägg sstat och för

1919 års riksstat m. m.; given Stockholms slott den 6

juni 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

finansärenden för denna dag vill Kungl. Magt, med återkallande av

tidigare gjorda förslag i den mån de strida mot de bär nedan framställda,

härmed föreslå riksdagen

A) att beräkna inkomsterna i 1918 års tilläggsstat enligt i statsrådsprotokollet

lämnad specifikation och i sammanhang därmed besluta

att å samma tilläggsstat för täckande av statens järnvägars driftförlust

under år 1918 anvisa, att utgå av tillfälliga lånemedel, ett reservationsanslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.