Kustbevakningsdatalag

Proposition 2011/12:45

Kustbevakningsdatalag

Regeringens proposition 2011/12:45

Kustbevakningsdatalag

Prop.

2011/12:45

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 december 2011

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en lag om behandling av personupp- gifter i Kustbevakningens verksamhet, en kustbevakningsdatalag.

Syftet med den nya lagen är att ge Kustbevakningen möjlighet att be- handla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i sin verk- samhet och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. En utgångspunkt är att skapa en teknik- neutral och flexibel reglering där de yttre ramarna för behandlingen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-12-06 Bordläggning: 2011-12-07 Hänvisning: 2011-12-08 Motionstid slutar: 2012-01-20
Förslagspunkter (1)
Följdmotioner (1)