Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

Proposition 1997/98:179

Regeringens proposition

1997/98:179

Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

personer med funktionshinder

Prop.

1997/98:179

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 1998

Carl Tham

Margareta Winberg

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet

av personer med funktionshinder. Lagförslaget är en arbetsrättslig

lagstiftning och föreslås gälla på hela arbetsmarknaden.

Med funktionshinder avses i förslaget varaktiga fysiska, psykiska eller

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som

till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått

därefter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-06-09 Bordläggning: 1998-06-09 Hänvisning: 1998-06-10 Motionstid slutar: 1998-10-12
Förslagspunkter (12)
Följdmotioner (6)