Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

Proposition 2016/17:221

Regeringens proposition 2016/17:221

Lagändringar till följd av en samlad förordning

Prop.

om
EU-varumärken

2016/17:221

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Gävle den 7 september 2017

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till den nya
EU-förordningen
med samlade regler om EU- varumärken. Förordningen är en sammanslagning (s.k. kodifiering) av två tidigare
EU-förordningar.

Ändringarna innebär att hänvisningarna till EU:s varumärkesförordning i varumärkeslagen, firmalagen och lagen om rättegången i arbetstvister ska avse den nya
EU-förordningen.
Förslagen innebär inga ändringar i sak.

Lagändringarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-09-11 Bordlagd: 2017-09-12 Hänvisad: 2017-09-13 Motionstid slutar: 2017-09-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)