Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Proposition 2021/22:11

Regeringens proposition 2021/22:11

Lagstiftningsåtgärder med anledning av

Prop.

EU:s gröna taxonomiförordning

2021/22:11

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 september 2021

Stefan Löfven

Åsa Lindhagen (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen några lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Förslagen innebär i huvudsak följande.

•Upplysningsbestämmelser införs i några lagar på fondområdet om att det i
EU-förordningen
finns ytterligare bestämmelser om vad en informationsbroschyr och en årsberättelse ska innehålla.

•Fondförvaltare ska betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt
EU-förordningen.

•Det införs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Bordlagd: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-09-30 Motionstid slutar: 2021-10-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)