Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m.

Proposition 2008/09:6

2008/09:6

   
   
   
     
       
       
       
       
     
     
     
       
       
     
     
   
         
       
       
       
       
         
         
         
       
     
       
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     

närståendevård.

     

(1995:584)

   

till

hon

allmän

lag.

       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   

fjärdedels

ledighet.

     

förevarande

     
     
   
   
   
   

följande

tillfällig

hemmet.

vårdnadshavare.

penning.

föräldrapenning

ersättning.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

sig.

äldraledighetslagen.

utökas

till

sig.

ledighetslagen

statsbudgeten.

     
     

utredas

behövligt.

inom

kollektivavtal.

anses

rättspraxis.

utredas

(1995:584)

   
   
   
 

sak.

säkringskassan.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

penning.

uppbär

följande

   

dagar.

Bilaga

fjärdedels

   
     
       
     
       
       

eller

       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   

fjärdedels

ledighet.

   
 
 
   
   
   
   
   

närståendevård.

   

nämnda

närståendevård

Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-09-16 Bordläggning: 2008-09-17 Hänvisning: 2008-09-22 Motionstid slutar: 2008-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)