Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar

Proposition 2009/10:131

Regeringens proposition 2009/10:131

Lex Sarah och socialtjänsten – förslag om vissa

Prop.

förändringar

2009/10:131

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Maria Larsson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att den så kallade lex Sarah-

bestämmelsen ändras så att det i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad

SoL, stadgas att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten

eller vid Statens institutionsstyrelse (SiS) ska medverka till att den

verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god

kvalitet. Regeringen föreslår att motsvarande lydelse införs i lagen

(1993:387) om stöd och service till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-15 Bordläggning: 2010-03-16 Hänvisning: 2010-03-17 Motionstid slutar: 2010-03-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)