Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

Proposition 2018/19:50

Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

Regeringens proposition 2018/19:50

Makars och sambors förmögenhetsförhållanden

Prop.

i internationella situationer

2018/19:50

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar förslag till nya regler om bodelning och andra frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situa- tioner.

Det blir allt vanligare att makar eller sambor har anknytning till ett annat land. De kan t.ex. ha varit bosatta eller ha egendom utomlands. Vid en bodelning eller någon annan fråga som rör makarnas eller sambornas för- mögenhetsförhållanden,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-03-05 Bordlagd: 2019-03-05 Hänvisad: 2019-03-06 Motionstid slutar: 2019-03-20
Förslagspunkter (6)