med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.

Proposition 1987/88:114

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:114

med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring,
m. m.

Prop. 1987/88:114

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel
den 10 mars 1988.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Ingela
Thalén

Propositionens huvudsakliga innehåll

Ersättningsnivåer

1
propositionen föreslås en höjning av den högsta dagpenningnivån i ar­betslöshetsförsäkringen
till 425 kr. den 4 juli 1988 och fill 450 kr. den 2 januari 1989. Vid samma
tidpunkter föreslås stödbeloppet i del kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) höjt
till 149 kr. resp. 158 kr. och de tre nivåerna på utbildningsbidragen vid
arbetsmarknadsutbildning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1988-03-21 Bordläggning: 1988-03-22 Hänvisning: 1988-03-23 Motionstid slutar: 1988-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.