Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m.

Proposition 2008/09:217

2008/09:217

båtar.

miljöbalkens

ingsåtgärder.

tvistiga

neringsförsäkringen.

fattning.

saneringsförsäkringen

fall

saneringsförsäkringen

försäkringarna.

saneringsförsäkringen

ningen.

försäkringen.

betades

geten.

direktivet.

ansvarsfördelning

Stockholms

förtydliga

till

bidragsbeslut.

dom.

förorenade

ändras.

föroreningsskador

geringens.

gälla.

saneras.

bör

geringens.

ighetsägaren.

miljöbalken.

områden

delningen.

synsmyndighet.

förorenade

avhjälpa.

geringens.

kunskapsuppbyggnad

förtydligas.

das.

verksamhet.

samhällsbyggnadsperspektiv

nedskräpningsproblem?

båtar.

av

eller

anslagsramar.

digheterna.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-06-03 Bordläggning: 2009-06-05 Hänvisning: 2009-06-08 Motionstid slutar: 2009-06-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)