Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd

Proposition 2018/19:44

Regeringens proposition 2018/19:44

Möjlighet för företag i Förenade kungariket att

Prop.

under viss tid driva värdepappersrörelse utan

2018/19:44

krav på tillstånd

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 februari 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en bestämmelse som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför EES och som vid Förenade kungarikets utträde ur EU fick driva värdepappersrörelse och tillhandahålla sidotjänster i Sverige utan tillstånd av Finansinspektionen ska få fortsätta med det under en viss tid. Syftet med bemyndigandet är att på ett flexiblare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-02-07 Bordlagd: 2019-02-07 Hänvisad: 2019-02-08 Motionstid slutar: 2019-02-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)