Några aktiebolagsrättsliga frågor

Proposition 2006/07:70

2006/07:70

tillämpas.

pitalandelsån.

relse,

tidpunkt.

brist.

redovisning

ange

och

mannarevisor.

ange

och

av

tiens

tier,

skall

med.

av

nats

boken,

sammanläggningen.

andra

6

rats.

ment.

aktieägarna

ma

lån

relsen.

nästa

gistreras.

bevis,

beslutet.

ges.

håll

slutet.

företrädesrätt.

tillämpas.

jas.

bevis,

beslutet.

avstämningsdagen.

håll

avstämningsdagen.

håll

slutet.

aktieägarnas

tjas.

genom

och

bevis,

nen,

för

alltid

förslaget

slutet.

nyttjas.

vertibler,

ran.

ran,

till

nyttjas,

stycket.

jas,

ges.

stycket.

lag,

överskjutande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-03-21 Bordläggning: 2007-03-22 Hänvisning: 2007-03-26 Motionstid slutar: 2007-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)