Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

Proposition 2019/20:174

Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

Regeringens proposition 2019/20:174

Några frågor om clearing av
OTC-derivat
och

Prop.

om transaktioner för värdepappersfinansiering

2019/20:174

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 juni 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att Finansinspektionen i fler fall än vad som gäller i dag ska få besluta att ta ut en särskild avgift av den som åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om
OTC-derivat,
centrala motparter och transaktionsregister. Ändringarna behöver göras bland annat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-06-16 Bordlagd: 2020-06-16 Hänvisad: 2020-06-17 Motionstid slutar: 2020-09-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.