Några frågor om sekretess och tillgång till register

Proposition 2008/09:152

2008/09:152

2008/09:152

samhet.

tesslagen

(2009:000)

röjs.

giften

tjugo

sjuttio

mer

författningsskyddande

granskning,

författningsskyddande

eller

offer.

verksamhet

belastningsregister

verksamhet

utreda

ning.

misstankeregister

ning.

Ju2007/9805/PO)

avsnitt

fredstida

noteras.

området.

fredstida

melsen.

sjuttio

ser.

Sverige.

formation

verksamhet.

ska

från

landen

tion.

tjugo

av

röjs.

digheten.

utlämnande.

delarfriheten.

inskränker

och

registreras.

ningsbot.

misstankeregistret.

registren.

kostnader.

retesslagen

skrifter.

belastningsregister

misstankeregister

kansliet

följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-12 Bordläggning: 2009-03-12 Hänvisning: 2009-03-13 Motionstid slutar: 2009-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)