Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Proposition 2019/20:45

Regeringens proposition 2019/20:45

Några frågor om straff för marknadsmissbruk Prop.

2019/20:45

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 november 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar. Lagändringarna föreslås för att den svenska lagstiftningen bättre ska överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-11-19 Bordlagd: 2019-11-19 Hänvisad: 2019-11-20 Motionstid slutar: 2019-12-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)