Ny bibliotekslag

Proposition 2012/13:147

Regeringens proposition 2012/13:147

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Prop. 2012/13:147 Innehållsförteckning

2

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till bibliotekslag.

3

Prop. 2012/13:147

4

2 Förslag till bibliotekslag

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:

1.folkbibliotek,

2.skolbibliotek,

3.regional biblioteksverksamhet,

4.högskolebibliotek,

5.lånecentraler, och

6.övrig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-23 Bordläggning: 2013-04-23 Hänvisning: 2013-04-24 Motionstid slutar: 2013-05-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)
Följdmotioner (4)