Ny instansordning för PBL-ärenden

Proposition 2006/07:98

2006/07:98

   
   

domstolarna.

   
     
     
     
   
   

ande

alternativet.

kortas.

domstolarna.

ningsdomstol.

förvaltningsdomstol.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ärenden.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-03-27 Bordläggning: 2007-03-28 Hänvisning: 2007-03-29 Motionstid slutar: 2007-04-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)