Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Proposition 2018/19:163

Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Regeringens proposition 2018/19:163

Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av

Prop.

personuppgifter

2018/19:163

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 september 2019

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det införs en ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter som ersätter den tidigare regleringen i polisdatalagen. Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om bl.a. grundläggande krav på personuppgiftsbehandling, den personuppgifts- ansvariges skyldigheter, enskildas rättigheter, skadestånd, överklagande och överföring av personuppgifter till tredjeland. Dessa överensstämmer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

statustext: Propositionen är inlämnad Inlämnad: 2019-09-09 Bordlagd: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-09-12 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)