Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Proposition 2018/19:163

Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Regeringens proposition 2018/19:163

Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av

Prop.

personuppgifter

2018/19:163

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 september 2019

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det införs en ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter som ersätter den tidigare regleringen i polisdatalagen. Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om bl.a. grundläggande krav på personuppgiftsbehandling, den personuppgifts- ansvariges skyldigheter, enskildas rättigheter, skadestånd, överklagande och överföring av personuppgifter till tredjeland. Dessa överensstämmer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-09 Bordlagd: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-09-12 Motionstid slutar: 2019-09-25
Förslagspunkter (7)