Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Proposition 2019/20:120

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Regeringens proposition 2019/20:120

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet Prop. 2019/20:120

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2020

Stefan Löfven

Lena Micko

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår ändringar i bl.a. marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden som syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen.

EU-förordningen,
som ersätter den tidigare förordningen på området, innehåller bl.a. bestämmelser om vilka minimibefogenheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-03-24 Bordlagd: 2020-03-24 Hänvisad: 2020-03-25 Motionstid slutar: 2020-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)