Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

Proposition 2016/17:139

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

Regeringens proposition 2016/17:139

Nya möjligheter till operativt polissamarbete

Prop.

med andra stater

2016/17:139

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2017

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terror- istattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestäm- melserna om operativt polissamarbete i två
EU-beslut,
Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-03-21 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05
Förslagspunkter (8)