Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Proposition 2018/19:159

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Regeringens proposition 2018/19:159

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning

Prop.

av andra tjänstepensionsdirektivet

2018/19:159

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 augusti 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggande- lagen) för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet). Andra tjänste- pensionsdirektivet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

statustext: Propositionen är inlämnad Inlämnad: 2019-09-04 Bordlagd: 2019-09-05 Hänvisad: 2019-09-10 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)