Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Proposition 2020/21:27

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Regeringens proposition 2020/21:27

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Prop.

2020/21:27

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 oktober 2020

Stefan Löfven

Peter Eriksson (Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser som ersätter lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. De nya bestäm- melserna syftar till att genomföra nödvändiga ändringar i svensk rätt med anledning av EU:s utsläppshandelsdirektiv och ett ändringsdirektiv inför den fjärde handelsperioden.

Förslaget innebär att flera av de bestämmelser som i dag finns i lag kan regleras på förordningsnivå. Bestämmelser som inte är aktuella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Bordlagd: 2020-10-13 Hänvisad: 2020-10-14 Motionstid slutar: 2020-10-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)