Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

Proposition 2017/18:145

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

Regeringens proposition 2017/18:145

Ökat skydd för hotade och förföljda personer

Prop.

samt några åtgärder för att öka kvaliteten i

2017/18:145

folkbokföringen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att förbättra och öka

skyddet för hotade och förföljda personer. Regeringen föreslår att

kvarskrivning ska ersättas av skyddad folkbokföring, som ska vara ett

mer flexibelt institut. Skyddad folkbokföring ska bl.a. få ske på annan ort

än den gamla folkbokföringsorten,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-20 Bordlagd: 2018-03-20 Hänvisad: 2018-03-21 Motionstid slutar: 2018-04-04
Förslagspunkter (11)