Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

Proposition 2019/20:85

Regeringens proposition 2019/20:85

Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri Prop.

eller väpnat rån mot fartyg

2019/20:85

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 februari 2020

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 2018 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention. Konventionsändringarna innebär ett ökat anställningsskydd för sjömän som hålls fångna ombord på ett fartyg eller någon annanstans till följd av sjöröveri eller väpnat rån mot fartyget. För att genomföra konventionsändringarna föreslås att i en sådan situation ska en sjömans anställningsavtal fortsätta att gälla även om den dag då avtalet annars skulle ha
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-03-03 Bordlagd: 2020-03-03 Hänvisad: 2020-03-04 Motionstid slutar: 2020-03-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)