Överlåtbara fiskerättigheter

Proposition 2008/09:169

2008/09:169

överlåtbara

samma

tidigt.

fiskerinäring.

verket.

havare.

Fiskeriverket.

Gullmarsfjorden.

historiskt

fisket.

bolagsformer.

fiskerättigheter

att

bör

av

överlåtas?

förslag.

tillämpas.

personer.

av

regeringsformen.

Fiskeriverkets

giltighetstid.

stående

kallas.

åtta

kort.

manent

tillstånden.

framtida

bestämmelsen.

sådant

lagen.

av

registrering.

register.

1991/92:KU2)

gång.

Fiskeriverket.

fiskerättigheter.

dömning.

röjs,

hanteras.

fiskeripolitiken.

rensperiod.

hetstid.

fisket

ningar.

fiskelag.

fartygstillståndshavaren.

tillstånd.

kvoter.

verket.

ningsdomstol.

fång.

ningen.

fiskeripolitiken.

referensperiod.

samtidigt.

följande

följande

konventionen.

behandling.

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-19 Bordläggning: 2009-03-19 Hänvisning: 2009-03-20 Motionstid slutar: 2009-04-03
Förslagspunkter (1)