Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

Proposition 2019/20:49

Regeringens proposition 2019/20:49

Protokoll om immunitet och privilegier för

Prop.

Europeiska organisationen för kärnforskning

2019/20:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 december 2019

Stefan Löfven

Matilda Ernkrans

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning CERN med en reservation enligt nedan.

Protokollet innebär bl.a. att organisationen, dess egendomar och personal är okränkbara samt har immunitet mot rättsliga åtgärder och verkställighet i medlemsländer. Vidare innebär protokollet att organisationens tjänstemän och generaldirektör ska beskattas av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-12-10 Bordlagd: 2019-12-11 Hänvisad: 2019-12-12 Motionstid slutar: 2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)