Prövning av vindkraft

Proposition 2008/09:146

2008/09:146

(1987:10)

eller

markytan

talförsvaret.

talförsvaret.

ningsanmälan)

rivning.

ningsanmälan)

rivning.

lydelse.

till

samråda

formning.

påverkan,

kan.

formning.

hålla

för

klagas

för

träds,

medföra,

den

den

gjorts

har

orenas,

krävs

annat.

ningen:

ningen:

megawatt,

naturgas,

slag,

ter

fas.

där.

lydelse.

balken

miljöbalken.

balken

koncessionsärendet.

justeringar

2001/02:143)

2012.

het.

byggnadsverk,

kvensbeskrivning.

granskningsyttrande.

jöbalken.

vindkraftsärenden

vindkraft

munal

männa

och

andra

taljplan.

kraftverk.

bilden.

kraftverk.

begäran
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-12 Bordläggning: 2009-03-13 Hänvisning: 2009-03-17 Motionstid slutar: 2009-03-30
Förslagspunkter (3)