Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

Proposition 2012/13:106

Regeringens proposition 2012/13:106

Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Prop.

Europeiska unionen och dess medlemsstater, 2012/13:106 å ena sidan, och Socialistiska republiken

Vietnam, å andra sidan

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan. Förhandlingarna med Vietnam avslutades i september 2010 och avtalet undertecknades av båda parter i oktober 2010. Genom avtalet om ett vittomspännande partnerskap
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-20 Bordläggning: 2013-03-20 Hänvisning: 2013-03-21 Motionstid slutar: 2013-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)