Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Proposition 2006/07:37

2006/07:37

registren.

verksamheten.

liknande

belastningsregister

misstankeregister

(2001:453)

lydelse.

ler

(1980:100)

ler

övergrepp.

tankeregistret.

av

följs.

än

kommer

domsfall.

kontrollverksamheten.

obligatoriska

månader.

tar

kopia

des.

bestämmelser.

utredas.

ekonomiska

utförs.

någon

hemmet.

utföra

belastningsregister

begränsat

ny.

misstankeregister

tidigare.

omsorgen.

integriteten.

samheten.

uppgiften.

obligatoriska

barnpornografibrott.

stycket.

original.

belastningsregister

misstankeregister

huvudmannen.

verksamheten.

liknande

belastningsregister

misstankeregister

följande

ler

(1980:100)

ler

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-12-19 Bordläggning: 2006-12-19 Hänvisning: 2006-12-20 Motionstid slutar: 2007-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)