Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

Proposition 2019/20:38

Regeringens proposition 2019/20:38

Samarbete mellan svenska och norska särskilda

Prop.

insatsgrupper i krissituationer

2019/20:38

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 november 2019

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår lagändringar med anledning av ett avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer. Förslagen innebär att den svenska polisen ska få ta emot bistånd från norska särskilda insatsgrupper. Biståndet ska lämnas till en svensk särskild insatsgrupp och kan bestå av utrustning, expertis eller genomförandet av operationer där norska tjänstemän agerar i en stödfunktion. Vid operationer av det senare slaget ska norska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-11-12 Bordlagd: 2019-11-12 Hänvisad: 2019-11-13 Motionstid slutar: 2019-11-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)