Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt

Proposition 2011/12:132

Regeringens proposition 2011/12:132

Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss

Prop.

mervärdesskatt

2011/12:132

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ges rätt till ersättning för viss mervärdesskatt enligt 2 § förstnämnda lag. Detta innebär att samordningsförbunden kommer att ha rätt till ersättning under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund.

Som en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-04-10 Bordläggning: 2012-04-10 Hänvisning: 2012-04-11 Motionstid slutar: 2012-04-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)