Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Proposition 2016/17:106

Händelser

Inlämnad: 2017-02-21 Bordlagd: 2017-02-22 Hänvisad: 2017-02-23 Motionstid slutar: 2017-03-09

Avsändare

Hela dokumentet

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf, 1012 kB)
Regeringens proposition 2016/17:106

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Prop.

och sjukvård

2016/17:106
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.
Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (5)