Sänkt skatt på drivmedel

Proposition 2019/20:24

Regeringens proposition 2019/20:24

Sänkt skatt på drivmedel

Prop.

2019/20:24

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 oktober 2019

Morgan Johansson

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en sänkning av koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel.

Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

1

Prop. 2019/20:24 Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på

energi

................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-10-22 Bordlagd: 2019-10-22 Hänvisad: 2019-10-23 Motionstid slutar: 2019-11-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)